Vernissage ”Färgklanger” 9/2 – 2019

Året är 1912. Wassily Kandinsky publicerar boken ”Om det andliga i konsten”. August Strindberg avlider. Jackson Pollock föds, och så även Signe Lundqvist sedermera Lanje.
 

Konstnären Signe Lanje blev 91 år och var verksam i åtta decennier. Eftersom jag nyligen har skrivit en masteruppsats om konstnären Elli Hemberg, kan jag inte undgå att se en parallell till Lanje. Elli Hemberg blev 97 år och var verksam i sju decennier. Båda var starka kvinnliga konstnärer som hade förtjänat större uppmärksamhet och genomslag. Båda dessa konstnärskap präglades av en ständig förnyelse, nyfikenhet och experimentlusta.
 

Men nu ska det handla om Signe Lanje. Egentligen behövs inga förklaringar eller analyser av de verk vi ser här i rummet. Det bästa sättet att närma sig konsten är att öppna sinnena och ta in, ta emot och uppleva. Ett improviserat jazzsolo behöver heller inte analyseras och förklaras i detalj, utan blir ofta bäst när man som lyssnare får uppleva det ”live”. Signe Lanje formulerade det så här:  ”Detta måleri som likt musiken kan förstås av känslan även när tanken kommer till korta…”


Kandinsky talade om att färgen är en kraft som påverkar själen direkt och betonade det sinnliga i boken ”Om det andliga i konsten” som jag nämnde inledningsvis. Han beskriver även att färg är en kraft som påverkar själen direkt. Färgen är tangenterna, ögonen är hamrarna, själen är pianot med många strängar. Konstnären är händerna som spelar, berör den ena eller andra tangenten och åstadkommer vibrationer i själen.


Inom synestesin talar man om att flera sinnen är sammankopplade där man kan höra färger eller se ljud.   Färgernas musik.

Signe Lanjes konstverk är i flera fall ett slags visuellt musicerande enligt min mening.  

 

Min förhoppning är att ni som besökare ska få en upplevelse där Lanjes konst är i fokus men där musiken ger en extra stämning och dimension som en

pendang till verken. Inte för att de behöver det, objekten står på egna ben, men som en extra krydda just i den här utställningen med musiktema.

Vi gjorde i november 2018 en konsert till bilder av Signe Lanje i Martin Luthers kyrka i Halmstad. Rubriken var ”I linje med Lanje” som inte endast var en ordlek utan betonade hennes måleriska linjer, linjespel och linjeverkan där hon likt en improvisationsmusiker fraserar och gestaltar.

 

I denna exposé presenteras måleri av Signe Lanje i musikens tecken. I egenskap av både musiker och konstvetare vill jag i detta korta anförande ge några personliga reflektioner och peka på paralleller och likheter mellan hur en konstnär respektive musiker tänker och arbetar. Det finns många kopplingar.Vidare Tillbaka

Anförande av Per Thornberg