Signe Lanje har själv sagt:  ”I mina tavlor utgår jag ofta från musiken, en tavla ska vara som en musikalisk upplevelse i färgkompositioner, där jag vill ge landskapet en musikalisk dimension. Det är inte det direkt avbildande som är väsentligt, utan istället stämningen, ljuset, tonen…”

 

Just de skiftande stämningarna, det varierade ljuset, den personliga tonen, klangen/timbre, om ni så vill, skapar poetiska dimensioner med subtila finesser. I musikporträtten finns även narrativa drag där man som åskådare blir nyfiken och intresserad av personerna i bilderna. De stora mästarna inom jazzen brukar också kännetecknas som ”storytellers”.  


Lanjes olika uttryck visar hennes skicklighet som konstnär oavsett om det är porträtt, landskap, speglingar eller abstrakta färgfält. Och på jazzmusikerns

palett finns ömsinta ballader, snabba och komplexa jazzstandards, jordnära bluestoner eller helt fria improvisationer.

 

Speglingar återfinns i båda fallen, eller Reflections som kan innebära reflektioner, eftertanke, kritik, återspegling eller begrundan.

Musikern ägnar otaliga timmar i övningskammaren till förberedelser och får sin belöning när hen möter sin publik eller presenterar ett nytt projekt eller kompositioner. Konstnären arbetar oförtrutet vidare i sin ateljé.

 

Signe Lanje lär ha sagt:  ”När färgen svarar mig och blir till musik, då den och jag och mina inre visioner blir till ett, ger den mig en skaparglädje, en bevingad skönhetskänsla som saknar ord och som är min belöning på min väg, konstens väg.”


Slutligen vill jag tacka Annelie och Jan för att ni har bjudit in mig idag. Jag har komponerat två nyskrivna stycken som är inspirerade av och tillägnade Signe Lanjes konst.  

 

Först spelar jag ”Färgklanger” för tenorsaxofon och pads med klanger och melodiska/horisontella fraser.

 Därefter framför jag ”Lines & Waves” – solosaxofon med vertikala linjer i en friare kontext.

 Sen kommer jag att spela utvalda evergreens på piano, gå runt och göra nedslag, kommentera vissa verk med saxofonslingor, medan ni betraktar och upplever.  

 

PER THORNBERG

www.perthornberg.se


Anförande av Per Thornberg  - 3


Tillbaka