Bakgrund

Konstnärsparet efterlämnade ett intressant kulturhistoriskt arv inte bara i form av målningar, teckningar och grafik utan också i form av anteckningar, skisser, brev, fotografier, omfattande släkforskningsmaterial, verktyg, material och allehanda underlag för sin produktion. Inget var så oväsentligt att det utan eftertanke kunde slängas. Inte minst om man som Viking hade ambitionen att skriva sina memoarer på  ålderns höst (han gick tyvärr bort innan detta blev en realitet). Allt det, som fyllde källare, ateljéer , vindsutrymme, och bokhyllor i deras kombinerade bostads- och arbetsfastighet låg orört när enda dottern Annelie 2004 efter Signes bortgång tog över fastigheten.

En snabb gallring visade sig vara omöjlig utan att av misstag göra sig av med viktiga pusselbitar i sammanhanget.

Ett långsamt och metodiskt arbete började för att successivt leda till en sammanhållen dokumentation över Signes och Vikings liv.

Signes och Vikings ateljeer omvandlades till ett galleri.


Ambitionen är att här på nätet kunna ge en inblick i hur egenskaper, personlighet och historia i kombination med 1900-talets livsvillkor och omständigheter kunde forma två konstnärers skapandeprocesser till de verk som de åstadkom.

På det fysiska galleriet i Halmstad vill vi ge en möjlighet för den intresserade att uppleva verken ”på riktigt” i form av varierade utställningar.  

Galleriet Utställningar Tillbaka Kontakt

“Galleri Lanje” finns både i verkligheten och här på nätet. Ambitionen är att exponera de bägge Halmstad-konstnärerna Signe och Viking Lanjes omfattande produktion, deras liv, tankar och drömmar. Galleriet inryms i Signes och Vikings  före detta ateljéer på Änggatan i Halmstad. Vad passar väl bättre än att visa verken i den miljö de en gång skapades.