Biografi                  Viking Lanje Tillbaka För att kunna utforska landet och få pengar till sitt uppehälle tog han olika typer av arbeten. I Hallands Nyheter skildrade han i en artikel sin resa som bilförare åt en bilfirma som i karavaner transporterade bilar från Chicago till västkusten.