Under hösten 2014 visade vi utställningen ”Ljuset bryter fram”

Tillbaka Bilder

Utställningens utformning har inspirerats av nedanstående poetiska formuleringar över Signe Lanjes måleri.


”Det handlar om ljusets kamp med dimmor och töcken, dess segerrika framträngande ur molnen en vårdag, dess spegling i luft och vatten, i motljus och nattligt ljusdunkel. Det blir ett måleri som med nödvändighet litar till färgens möjligheter, teckningen blir av mindre betydelse för gestaltningen av motivet. Man har en känsla av att hon är ögonblickets, den lyckliga impulsens målarinna, som strävar att kvarhålla glansen av en vacker vision.”

Hallands Nyheter 1973


”Den klara dagen med dess obarmhärtiga avslöjanden är inte Signe Lanjes. Men när fukten silar solskenet över fälten, när strålarna söker sig ner mot ångande mark, då passar hennes palett. Hennes måleri är inte bara ett enkelt sökande efter stämningar. Där spåras också en försynt uttalad optimism om att vi kan förändra det mesta till det bättre. Bak dimmor och torrdis finns ljuset. Det kan bryta fram. Vår längtan hjälper.”

Hallandsposten Roland Andreasson 1973


”Hennes måleri kan upplevas som god läkedom för oroliga själar. Det är inga soldränkta landskap eller glittrande vattenspeglingar Signe Lanje förevisar. Här går man in i en äkta stillhet som accentueras av en ytas blanka spegling.”
Hallandsposten Rune Gunnarsson 1984