CV Viking Lanje Tillbaka

                     Född 1914 i Hasslöv


                     Död 1974 i Halmstad


1930-32        Studier vid Slöjdföreningen i Göteborg och praktik som konservatorsmedhjälpare vid kyrkorestaureringar.


1933              Elev hos Othon Friesz m fl, Paris.


1934-41        Elev hos professor Otte Sköld, Stockholm, samt från 1935 studier vid Konstakademien , Stockholm med ett avbrott under 1936-38 då han erhöll Konstakademiens stipendium för studier i USA.


1942-47        Bosatt växelvis i Stockholm och Falkenberg.

                      Separatutställningar bl.a. i Stockholm, Göteborg, Falkenberg, Varberg samt medverkade i ett antal samlingsutställningar.


1947-65        Bosatt i Laholm, Halland.

Separatutställningar och kyrkoutsmyckningar, däribland altartavlor till Böne , Liareds och Elings kyrkor i Skara stift samt till Stenungsunds kapell i Göteborgs stift.

Tavelrenoveringar samt konservatorsarbeten  i ett flertal kyrkor.


1963              Erhöll belgiska statens konservatorsstipendium för studier vid Brysselinstitutet för konservering.


1965              Erbjöds tjänst som länskonservator vid Hallands museum i Halmstad.


1965-74        Bosatt i Halmstad med konservatorsateljé på Änggatan 3.


1974             Avled i en stroke under restaurering av Onsala kyrkas altaruppsats.


Resor          USA, Mexico och Europas länder med längre vistelse i Frankrike och Spanien.


Medlem       Svenska Konservatorsförbundet samt Internationella Konservatorsförbundet i London.