En tillbakadragen betraktare som älskade att resa, att uppleva och att dokumentera såväl i ord som i bild. Musikalisk, språkbegåvad och med ett välutvecklat sinne för färg och form sökte han sig finkänsligt fram genom sitt konstnärsliv för att slutligen verka som konservator vid Halmstads museum.

 

 Viking Lanje

Allmänt om Viking

Viking Lanje föddes i Hasslöv 1914. Hans far O.B. Larsson ägde lanthandeln i Torp och här bodde familjen under hans första barndomsår för att sedan flytta till Falkenberg där han hade sin uppväxt.


Hans intresse för måleri fick honom att redan som 16-åring börja på Slöjdföreningen i Göteborg. För att klara sitt uppehälle arbetade han under sommarmånaderna för en konservator med kyrkorestaureringar.

Tillsammans med kusinen och konstnären Martin Larsson från Göteborg cyklade han under sommaren 1933 genom Europa till Paris och stannade här under ett år som elev hos bl a Othon Friesz.


Hemkommen till Sverige började han på Konstakademien i Stockholm. 1936 fick han Konstakademiens stipendium för studier i USA och här hade han redan som 22- åring  stor framgång som porträttmålare.

Under denna period tog han artistnamnet Lanje.


1938 hade han fått nog av Amerika och återvände till Stockholm och avslutade 1942 sina studier på Konstakademien. Under sin tid i Stockholm träffade han sin blivande hustru Signe Lundqvist, också hon konststuderande från sydhalland.

Under några år bodde han och Signe växelvis i Stockholm och Falkenberg, för att 1947 köpa sig ett gammalt hus på Köpingelandet utanför Laholm. Av detta gamla hus skapade de en idyll i en blandning mellan spansk och skånsk stil. Här hade de var sin ateljé och arbetade båda på heltid med sitt måleri.

Under 50-talet gjorde Viking ett antal studieresor till Frankrike och Spanien. 1954 bodde han under en längre period i Paris där han bl a studerade för den kubistiske målaren André Lhote.


Viking och Signe utställde under den här tiden såväl tillsammans som var för sig.

I slutet av 50-talet var båda aktiva i Laholmsgruppens sommarutställningar som återkom varje sommar i medborgarhuset.


Vid sidan av sitt konstnärskap arbetade Viking också som kyrkokonservator, en syssla som mer och mer skulle ta över hans tid och som han såg som en stor konstnärlig uppgift. Han utförde kyrkoutsmyckningar såsom altartavlor och restaurerade medeltida kalkmålningar och andra kulturhistoriskt värdefulla inventarier.


1963 fick han Belgiska statens konservatorsstipendium för studier vid Bryssel-institutet.


När han 1965 fick tjänsten som länskonservator vid Hallands museum i Halmstad flyttade familjen hit.


Viking var mitt uppe i restaureringen av Onsala kyrkas altaruppsats då han plötsligt och oväntat gick bort i en stroke 1974.


Tillbaka