Biografi         Viking Lanje Tillbaka ”Lanje är bland målarna en Lagans stillsamme poet som kanske ingen annan…”  Sydhalland 1952