Biografi         Viking Lanje Tillbaka ”Hans manér har en aning av kubism i sig men annars märks det väl, att han bemödar sig om att själv staka ut sin väg, och han vägrar konsekvent att inordna sig i någon särskild stil”  Hallands Nyheter 1945 ”Han har grundligt skolat sitt öga och tillägnat sig en personlig stil…. det är lugna, stundom monumentalt upplagda motiv…Utan onödigt störande detaljarbete får konstnären fram harmoniskt stämda fält…  Hallandsposten 1945